• Beetle 戒指
, Front view 
  • Beetle 戒指
, Alternative View
  • Beetle 戒指
, Auxiliary view
  • Beetle 戒指
, Extra view

商品页面

Beetle 戒指

 
古金色甲壳虫造型戒指,点缀星星及骷髅细节。鲍鱼材质甲壳虫,饰有施华洛世奇水晶。
面料
100% 黄铜
产品代码 553665J160Z8695
尺寸 it
尺寸
请选择尺码
售罄
请选择尺码

搭配

需要帮助?

实时聊天客服
实时聊天客服 上午7点至晚上9点(SGT)
号码为
+86 218 036 0452
周一至周六,上午7点至晚上9点(SGT)
()
号码为
+86 218 036 0452
周一至周六,上午7点至晚上9点(SGT)
售罄
关闭
后退
前进